אופנועים רכיבה נכונה אתר האופנועים הישראלי

חנות |  ראשי |  לוח |  פורום |  חדשות |  מאמרים וכתבות |  מדריך בתי העסק


בתחילת 2007, יותאמו דרגות הרישוי לרכב דו גלגלי לאלה הנהוגות בארצות אירופה. שלמה כהן סוקר את ההבדלים ואת הצפוי לנו

מאת שלמה כהן בייקס

בתחילת 2007 יכנסו לתוקפן תקנות תעבורה המגדירות מחדש את דרגות הרישוי לכלי רכב דו-גלגלי בישראל. מהות השינוי היא התאמת דרגות הרישוי בישראל לאלו הנהוגות באירופה:

מגבלת הספק   מגבלת נפח   דרגה 
14.6 כ"ס    125 סמ"ק    A2 
33 כ"ס            A1 
-       -       A 

נוסח התקנות הכוללות את השינוי אושר בועדת הכלכלה של הכנסת באוקטובר 2004, ואולם הפעלתן עוכבה עד לסיום הערכות משרד הרישוי לנושא דרגות הרישוי החדשות (ככל הנראה, תחילת 2007), ובהם צעדים להתאמת משק כלי לימוד הנהיגה לדרגות החדשות, כמו גם צעדים במישור שיטת לימוד הנהיגה והמבחן המעשי.

תהליך המעבר כולל החלפה כוללת של כלל הרישיונות שבידי הציבור בדרגות החדשות. כך, לאחר סיום תקופת מעבר, יבוטלו דרגות הרישיון הקימות היום, תוך החלפתם ברישיונות בדרגות החדשות:

דרגת רישיון חדשה    דרגת רישיון קיימת 
A2             א 
A1             ב 
A              ג 

מכיוון שדרגות הרישוי החדשות אינן חופפות את הקיימות, מכילות התקנות הסדרי מעבר לתקופת ביניים שתמשך כשנה, ובמהלכה ימשיכו דרגות הרישיון הקיימות להיות תקפות, במקביל לתחילת השימוש בדרגות החדשות (כלומר, משעה שיופעלו התקנות, שוב לא יינתנו רישיונות לפי הדרגות הישנות).

ברוב המקרים, לא יהיה על הרוכב לבצע פעולה כלשהי בהקשר לשינוי דרגות הרישוי. עם זאת,לא כך הדבר ביחס לבעלי רישיון בדרגה ב': ללא פעולה נוספת, עלולים בעלי כלי רכב דו"ג שמנועו בנפח הנמוך מ-500 סמ"ק אולם הספקו מעל 33 כ"ס למצוא עצמם מנועים מלעשות שימוש בכלי דו"ג שברשותם (המרת רישיון מדרגה ב' לדרגה A1 משמעותה הגבלת הספק כלי הרכב עליו יכול לרכב בעל רישיון ב' לכלי רכב דו"ג בעלי הספק שלא יעלה על 33 כ"ס) – ובפרט אמורים הדברים ביחס לרוכבים על סוגי האופנועים הנפוצים בישראל, כדוגמת GS-500 ו-ER-5 (ואחרים).

לפיכך, נקבעו הסדרי מעבר – לתקופה מוגבלת - המאפשרים לכל בעל רישיון בדרגה ב' לשדרג רישיונו לרישיון בלתי מוגבל (דרגה ג' או A), וזאת באמצעות מבחן שליטה בלבד – ובלבד שיעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס לדרגה המבוקשת (גיל מעל 21, בדיקת ראייה). עלות מבחן השליטה – המתבצע במגרש בלבד – מחצית ממבחן רגיל, וככל הנראה יוכל בעל רישיון ב' שהוא בעלים של אופנוע שהספקו מעל 33 כ"ס להבחן על האופנוע שבבעלותו (או, כמובן, באופנוע של מורה נהיגה).

יש להדגיש כי אין חובת לימוד כלשהי (למרות שבהחלט מומלץ להתכונן למבחן כיאות), וזאת מתוך ההנחה שמי שנבחן בעבר על אופנוע בהספק מעל 33 כ"ס (מרבית הנבחנים בשנים האחרונות) יֶקָל עליו להדגים את הכישורים הנדרשים. מי שיבחר שלא לשדרג, יוגבל רישיונו עם סיום תקופת המעבר לכלי רכב דו"ג בהספק שאינו עולה על 33 כ"ס (לא ניתן לשדרג לאחר סיום תקופת המעבר).

בעיה מסוימת קיימת ביחס לאותם רוכבים שאינם עומדים בדרישות השדרוג בגלל מגבלת גיל, או אלו מבין הרוכבים שיבחרו שלא לשדרג – ועם זאת הם בעליהם של אופנוע שהספקו מעל 33 כ"ס. ביחס לראשונים, קובעות התקנות כי תשמר זכותם של אלו לשדרג למשך זמן של חצי שנה מיום הגיעם לגיל המתאים. ביחס לאחרונים, קובעות התקנות כי יינתן להם היתר קבוע לנהוג בכלי הרכב שבבעלותם, הגם שרישיונם יומר לדרגה A1.

מומלץ לרוכבים בעלי רישיון ב' לשקול שדרוג רישיונם: פשטות השדרוג, כמו גם עלותו הנמוכה, מקנים לצעד אטרקטיביות מיוחדת.

בעקבות תגובות הגולשים, להלן תשובות לשאלות שהועלו בתגובות:
1. מי שבידם רישיון "עד 50 סמ"ק (א'), יומר רישיונם, אוטומטית, ל-A2 (עד 125 סמ"ק) -- ללא חובת שיעורים או מבחן כלשהו.
2. קשה לחזות את השפעת שינוי דרגות הרישיון על ערכי הכלים המשומשים. לשינוי קשה הדוק לשאלת מבנה תעריפי ביטוח החובה ביחס לנפח ולהספק כלי הרכב הדו"ג - שאלה שעדיין לא זכתה להתייחסות. כלי ה-500 למיניהם ימשיכו במשך זמן מה לשמש אפשרות לבעלי רישיון בלתי מוגבל (A) משום מחירים בשום המשומשים. ניתן לשער שעם הזמן, יגבר הצע כלי הרכב הדו"ג בנפחים של 600 סמ"ק כבחירה טבעית לבעלי רשיון בדרגה זו- אשר אינם יכולים\רוצים לרכוש אופנוע ספורט עתיר ביצועים או אופנוע גדול נפח (כנהוג ומקובל באירופה).
3. ביחס לכלי 50 הסמ"ק, אין ספק שהתאמת דרגות הביטוח לדרגות הרישוי תקצר ימיהם של כלים אלו בשוק.
4. ביטוח: אכן, קיימת הצעה להשוואת תעריף ביטוח של כלים דו"ג בנפח של עד 125 סמ"ק לאלו של 50 סמ"ק. יחד עם זאת, שאיפתו של המפקח על הביטוח באוצר להעלאת הגביה מציבור הרוכבים, ולהקטנת הפסדי ה"פול", מציבה סימני שאלה ביחס להשפעת מהלך כזה על כלל מבנה תעריפי ביטוח החובה לדו"ג בישראל - ומכן, גם על סיכויי מימושו.

שלמה כהן

מאמרים באותו נושא
רשיון נהיגה - כל מה שכדאי לדעת
איך מוציאים רישיון לאופנוע ?
שיטת הניקוד ופירוט הניקוד לעבירות תנועה - שיטת הניקוד החדשה

לראש הדף 

כתוב לנו |  אודות |  הסכם שימוש |  ש"ות |  הצהרת פרטיות |  חיפוש |  החשבון שלי |  פורום |  בית

  XNET Smart Solutions All rights reserved © 1998-2005